A Médiatanács 1143/2015. (VII. 24.) számú döntése

Az Mttv. 38. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornájának 2014. évi médiaszolgáltatásában – a hatósági eljárás ügyintézési határidejének meghosszabbítása (335/2015.)

Hatósági döntés dátuma: 2015. július 24.

A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 38. § (1) bekezdésének megsértése tárgyában 2015. június 2-án indított hatósági eljárás ügyintézési határidejét az Mttv. 151. § (2) bekezdése alapján a tényállás tisztázása érdekében hivatalból harminc nappal meghosszabbítja.