A Médiatanács 1610/2015. (XII. 15.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2015. december 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének vezérigazgatói utasítással történő hatályba léptetéséről.