A Médiatanács 72/2016. (I. 19.) számú döntése

Koordinátor tag jelölése a műsorszámok előzetes klasszifikációja iránti kérelmek alapján indult hatósági eljárásokban

Hatósági döntés dátuma: 2016. január 19.

A Médiatanács általános jelleggel meghatalmazza a Médiatanács Elnökét – akadályoztatása esetén dr. Vass Ágnest, a Médiatanács tagját –, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9. § (9) bekezdése szerinti, előzetes klasszifikáció iránti kérelmek alapján indult eljárásokban, a Médiatanács nevében és megbízásából az eljárási cselekményeket elvégezze és az eljárási döntéseket meghozza.