A Médiatanács 73/2016. (I. 19.) számú döntése

Koordinátor tag jelölése a Gazdasági Versenyhivatal által szakhatósági állásfoglalás megadása tárgyában kezdeményezett, valamint az előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti eljárásokban

Hatósági döntés dátuma: 2016. január 19.

A Médiatanács általános jelleggel meghatalmazza a Médiatanács Elnökét, – akadályoztatása esetén dr. Vass Ágnest, a Médiatanács tagját –, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 171. § (1) bekezdése szerinti szakhatósági állásfoglalás iránti végzései, valamint az Mttv. 171. § (7) bekezdése szerinti előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelmek alapján indult eljárásokban, a Médiatanács nevében és megbízásából az eljárási cselekményeket elvégezze és az eljárási döntéseket meghozza.