A Médiatanács 136/2016. (II. 2.) számú döntése

Koordinátor tag jelölése függő hatályú döntések kiadmányozására

Hatósági döntés dátuma: 2016. február 2.

A Médiatanács általános jelleggel meghatalmazza a Médiatanács Elnökét – akadályoztatása esetén dr. Vass Ágnest, a Médiatanács tagját – arra, hogy a Médiatanács nevében és megbízásából a függő hatályú döntéseket meghozza azokban az eljárásokban, amelyekben az eljárás (nem érdemi) döntések meghozatalára a Médiatanács nem jelölt koordinátor tagot.