A Médiatanács 386/2016. (III. 29.) számú döntése

Koordinátor tanácstag kijelölése a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 76. §-a, valamint 172-174. §-a szerinti jogvitás eljárások vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2016. március 29.

A Médiatanács a hatályos ügyrendjének 3.4. és 3.5. pontjai alapján hatáskörébe tartozó – Mttv. 76. §, valamint az Mttv. 172-174. § – szerinti jogvitás eljárások vonatkozásában az eljárási döntések kiadmányozásáért, a jogvitás felek közötti tárgyalások megtartásáért, valamint a jogvitás eljárásokban hozott döntések teljesítésével összefüggő általános felügyeleti eljárásokban az eljárási döntések kiadmányozásáért általánosan felelős koordinátor tagként dr. Karas Monikát, akadályoztatása esetén dr. Vass Ágnest jelöli ki.