A Médiatanács 387/2016. (III. 29.) számú döntése

Koordinátor tanácstag kijelölése a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 182. §-a be), f), l) pontok szerinti eljárások vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2016. március 29.

A Médiatanács hatályos ügyrendjének 3.4. és 3.5. pontjai alapján hatáskörébe tartozó, az Mttv. 182. § be): a műsorkvótákra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos hatósági ügyekben a döntés előkészítését szolgáló és a döntéshez szükséges intézkedések meghozatalára és kiadmányozására általános jelleggel; az Mttv. 182. § f): a műsorkvótákra irányuló követelmények alóli mentesítéssel kapcsolatos hatósági ügyekben a döntés előkészítését szolgáló és a döntéshez szükséges intézkedések meghozatala és kiadmányozása esetén általános jelleggel, Mttv. 182. § l): a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő, kérelemre induló egyedi hatósági ügyekben általánosan felelős koordinátor tagként dr. Vass Ágnest, akadályoztatása esetén dr. Auer Jánost jelöli ki.