Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Átvezették a szolgáltatók a roamingdíjcsökkentési előírásokat

• Publikálva: 2016.05.04. 16:38 • Címke: Eurotarifa-rendelet (roamingdíjak), roamingszolgáltatás • Forrás: Kommunikációs Igazgatóság, Intézményi Kommunikációs Osztály

Április 30-tól olcsóbb lett a roamingolás egy uniós rendeletnek köszönhetően. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ellenőrizte, hogy a hazai szolgáltatók ajánlatai lehetővé teszik-e a szükséges csökkentéseket, és a vizsgálat eredménye szerint az ÁSZF-ek rendben módosultak. A hatóság a módosított szerződési feltételek konkrét alkalmazását is kiemelt figyelemmel kíséri majd. Az előírások második lépcsője szerint a jövő év közepétől csak kivételes esetben szabható ki roamingfelár, alapesetben majd a hazaival teljesen egyező díjakért mobilozhatunk Európa legtöbb országában.

Roamingdiagram

Sűrű fillér, egységes elv

A 2016. április 30-tól megváltozott roamingdíjak számítása uniós döntés alapján a korábbiakhoz képest más elven alapul. Eddig az unión belül valamint a szabályozáshoz csatlakozó Andorra, Liechtenstein, Norvégia és Izland mobilhálózataiban – egységes roamingdíjakat alkalmaztak, mostantól viszont árnyaltabbá válhat az árképzés, mert az egyes díjcsomagok saját belföldi, hálózaton kívüli egységára is megjelenik a számításban, de meghatározzák a roamingdíj maximális mértékét is. Ennek következtében minden uniós polgár egységes elv alapján veheti igénybe külföldön a roamingszolgáltatásokat, hiszen a belföldi telefonálás díján felül hozzáadható korlátozott mértékű roamingfelár, valamint a maximális abszolút értékek, az ún. ársapkák meghatározása együttesen egyenlő esélyű hozzáférést jelentenek a roamingszolgáltatás igénybevételére minden EU-tagállam polgára számára. A szolgáltatók is jól járhatnak, hiszen a roamingárcsökkenésből származó forgalomnövekedés ellensúlyozhatja a kieső bevételeket, így a várakozások szerint elhárul a belföldi díjak emelésének veszélye.

Új számítás, új percdíjak

A roamingolásért a hazai díjakon felül csak a rendeletben meghatározott – a korábbinál jóval alacsonyabb költségeket eredményező – többletdíjakat (roamingfelárat, roamingtöbbletdíjat) számíthatják fel a szolgáltatók 2016. április 30-tól 2017. június 14-ig egy tavaly októberben meghozott uniós rendelet értelmében. Ez a többletdíj – a saját belföldi, hálózaton kívüli egységáron felül – egy perc hívásindítás és egy megabyte adatforgalom után legfeljebb nettó öt eurócent, hívásfogadás esetén nettó 1,14 eurócent percenként, SMS-enként pedig nettó két eurócent lehet. Az új számítás szerinti roamingdíj teljes összege nem haladhatja meg a régi, egységesen meghatározott díjakat: vagyis hívásindítás esetén az ársapka bruttó 72,86 Ft/perc, hívásfogadásnál bruttó 19,17 Ft/perc (ez Magyarországon ingyenes), SMS küldésnél bruttó 23,01 Ft/SMS és adatküldés esetén pedig bruttó 76,69 Ft/MB. Ez alól kivételt csak az jelent, ha a belföldi percdíj eleve magasabb a limitnél, és a szolgáltató arra nem kíván felárat alkalmazni, mert akkor a belföldi percdíját fogják a roaming esetében is felszámítani – ebben az esetben nem alkalmazandó a korlát.

2016. április 30 –
2017. június 14.

A roamingtöbbletdíj felső határa a belföldi irányú hívás díján felül

A roamingdíj és a belföldi irányú hívás díjának felső határa összesen (ársapka)

Hívásindítás

nettó 0,05 € /perc
jelenleg bruttó 19,23 Ft/perc

legfeljebb nettó 0,19 €/perc jelenleg bruttó 72,86 Ft/perc

Hívásfogadás

nettó 0,0114 € /perc
jelenleg bruttó 4,38 Ft/perc

legfeljebb nettó 0,05 €/perc jelenleg 19,17 Ft/perc – ez Magyarországon ingyenes*

SMS-küldés

nettó 0,02 € /SMS
jelenleg bruttó 7,69 Ft/SMS

legfeljebb nettó 0,06 €/SMS jelenleg 23,01 Ft/SMS

Adatforgalmazás

nettó 0,05 €/MB
jelenleg bruttó 19,23 Ft/MB

legfeljebb nettó 0,20 €/MB jelenleg bruttó 76,69 Ft/MB

A forintosított árak bruttóban értendők, az áfát tartalmazzák. Az eurócentes árak a rendeletben meghatározott nettó értékek
* Ha magyar állampolgár magyar előfizetéssel fogad külföldi hívást, az ingyenes. Ha külföldi fogad hívást Magyarországon, akkor legfeljebb 19,17 Ft-ot fizet.

A szabályozási változások miatt az NMHH folyamatosan monitorozza a hazai szolgáltatók által alkalmazott roamingtarifákat. A hatóság megvizsgálta, hogy a 2016. április 30-tól életbe lépő változásokat a mobilszolgáltatók alkalmazták-e az Általános Szerződési Feltételeikben (ÁSZF). Az ellenőrzés eredménye azt mutatta, hogy a cégek az újonnan életbe lépő szabályozásnak megfelelően módosították az ÁSZF-jeiket. Azt, hogy a szolgáltatók a gyakorlatban is megfelelően alkalmazzák-e az ÁSZF-eket, illetve a rendeletben foglaltakat, az NMHH továbbra is figyelemmel kíséri, és szükség esetén felügyeli.

Az Európai Unió múlt év októberében döntött a mobiltelefon-hálózatokban alkalmazott roamingdíjak fokozatos megszüntetéséről, amikor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete módosította az unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendeletet.

További változások várhatók

Az elfogadott jogszabályok szerint a díjakat két lépésben számolják fel. Az április 30-tól hatályos új szabályok 2017. június 14-ig lesznek érvényben. Utána a fogyasztók – bizonyos, a méltányos használatra vonatkozó korlátozásokat betartva – külföldön is belföldi tarifákkal mobiltelefonálhatnak, alapesetben megszűnik a roamingtöbbletdíj. A roamingszolgáltatások nem rendeltetésszerű használatának megakadályozása érdekében az Európai Bizottság az uniós intézményekkel együttműködve fogja szabályozni az úgynevezett „méltányos használat feltételeit”. Ennek meghatározásakor olyan tényezőket fognak figyelembe venni, mint az utazási szokások, belföldi árszínvonalak, árképzési minták, verseny torzulásának észlelhető kockázatai. Ha a fogyasztó ezt a limitet átlépi, akkor 2017. június 15. után is érvényesíthetik a cégek a 2016. április 30-tól életbe lépő roamingtöbbletdíjakat.

Jövő év közepétől a szolgáltatók roamingtöbbletdíjat csak kivételes esetben számíthatnak fel: ha közgazdasági számításokkal tudják igazolni, hogy a roamingköltségeiket csak úgy tudják fedezni, ha megemelik a belföldi tarifáikat. Ez esetben a nemzeti hírközlési hatóságok – Magyarországon az NMHH – engedélyezheti a maximált felár használatát. Az erre vonatkozó kérvényeket évente kell majd a szolgáltatóknak a hatóság felé benyújtaniuk.

A külföldi mobilhasználatról szóló legfontosabb tudnivalók a média- és hírközlési biztos hivatalának oldalán is olvashatóak.

Kapcsolódó videók

video
Ugrás a videó oldalára