Egyeztetést indít az NMHH az Invitel összekapcsolási referenciaajánlatát (INRIO) módosító határozatról

Közzétéve: 2016. november 29.

EP/23782-4/2016. határozattervezet (INRIO)

(A határozattervezet teljes szövegét és a referenciaajánlat módosítással érintett részeit a módosításokat korrektúrával jelölve a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból elérhető dokumentumok tartalmazzák.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a 2016. augusztus 1-jén hivatalból indított eljárásban hozott határozat tervezetét, valamint a referenciaajánlat módosítással érintett részeit.

A tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján való közzétételt (2016. november 29.) követő 20 napon belül bárki írásban megküldheti a tervezetre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét (a továbbiakban: észrevételek).

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton az Elnökhöz címezve, kizárólag a megjelölt időpontig (2016. december 19.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni. Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket a könnyebb feldolgozhatóság érdekében az inrio@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.