A Médiatanács 353/2017. (IV. 19.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2016. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Sláger FM Hálózat Zrt. (Sláger FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2017. április 19.

A Médiatanács a Sláger FM Hálózat Zrt. médiaszolgáltató Sláger FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év október 31. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.