A Médiatanács 395/2017. (IV. 19.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2016. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpesti Közösségi Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2017. április 19.

A Médiatanács az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Újpesti Közösségi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség vélelmezett megsértésével kapcsolatban megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.