Összefoglaló a postai szolgáltatóknak az adatszolgáltatást érintő legfrissebb jogszabályváltozásról tartott tájékoztató eseményről

Legutóbb frissítve: 2017. október 10.

Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója (jobbra) és Bóta Ibolya, az NMHH Postafelügyeleti Főosztályának vezetője és Nyuli Attila, az NMHH Alkalmazásfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának vezetője

Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója (jobbra) és Bóta Ibolya, az NMHH Postafelügyeleti Főosztályának vezetője és Nyuli Attila, az NMHH Alkalmazásfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának vezetője

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. szeptember 13-án a tájékoztató eseményt tartott a postai szolgáltatóknak az adatszolgáltatás rendjét érintő legfrissebb jogszabályváltozásról. A rendezvény apropóját a 2017. augusztus 15-én hatályba lépett a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól szóló 6/2017. (VI.21.) számú NMHH rendelet adta. Az új jogszabály a 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet helyébe lépett, illetve ahhoz képest magában foglalja – az adatszolgáltatás szabályain túl – a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályait, valamint igazodik a megváltozott jogszabályi környezethez, feladatokhoz és hatásköri szabályokhoz.

Az NMHH munkatársai tájékoztatást adtak a postapiaci liberalizáció folyamatáról, az EU-s postapiaci szabályozási irányokról, a hazai szabályozás változásáról, valamint az új adatszolgáltatási rend informatikai hátteréről.  

Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója megnyitójában elmondta, hogy a rendezvény alapvető célja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség szabályainak változását ismertesse, és az adatszolgáltatás módjára vonatkozó ismereteket átadhassa a postapiaci szereplőknek a hatóság. Az NMHH számára fontos, hogy a közös ügyeket a piaci szereplőkkel áttekintse, ezért is hasznos az adatszolgáltatás módjának változásairól közösen beszélni és egymás véleményét megismerni és meghallgatni.

Ezutánáttekintő előadás hangzott el a postai piac hazai helyzetéről, kis EU-s kitekintéssel. Dr. Bóta Ibolya Emőke, az NMHH Postafelügyeleti Főosztályának vezetője bemutatta a postai liberalizáció és ennek a magyar piacra gyakorolt hatását. Főosztályvezető asszony részletesen ismertette az integrált EU-s csomagkézbesítés megteremtésére irányuló lépéseket és egy erre vonatkozó E- rendelettervezet megalkotásának jelenlegi állását. Mindezt az kényszeríti ki, hogy a határátlépő csomagdíjak belföldinél jelentősen nagyobb költségei a gazdasági növekedésre is negatív hatással vannak. A hazai szabályozás változásának bemutatása előttdr. Bóta Ibolya Emőke elmondta, hogy az NMHH egy új postai mérő- és információs rendszer kialakításával jelentősen hozzájárul a postai szolgáltatások tudatosabb fogyasztói igénybevételéhez, ami a piaci szereplők érdeke is.

A tájékoztató második felében dr. Nyuli Attila, az NMHH Alkalmazásfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának a vezetője informatikai szempontból ismertette a postai adatszolgáltatás változásait. A jelenlegi helyzetben az információcsere fő eszköze szkennelt dokumentumoknak elektronikusan történő beküldése az NMHH-hoz. Ebben az esetben dokumentumcseréről van szó, a szkennelt dokumentumokból adatok gépi úton nem dolgozhatóak fel. Az NMHH célja, hogy elektronikus úton benyújtott dokumentumok mellett feldolgozható, adatbázisba szervezhető adatokat kapjon a szolgáltatóktól. Az adatszolgáltatás helyszíne továbbra is a szolgáltatók által már használt és jól ismert Adatkapu rendszer marad. Változás lesz, hogy általános fájlcsatolós űrlapok helyett specifikus űrlapokat vezet be az NMHH, továbbá az ÁSZF-változások alkalmával (ha hálózati vagy áradatok változnak) a nagy mennyiségű adatot XML formátumban kell majd benyújtani. Ehhez nyílt XML (XSD) definíciót publikál a hatóság az ár, illetve hálózati adatokra, és ingyenes adatrögzítő programot bocsátunk a szolgáltatók rendelkezésére. A programnak minimális az erőforrásigénye, régi és új Microsoft operációs rendszereken is működik.

Dr. Gergye Attila (DPD Hungária Kft.) kérdésére válaszul elhangzott, hogy a rendszer a speciális szolgáltatásokra vonatkozó külön díjakat, illetve a belföldi és külföldi vonatkozásokat is kezelni tudja. Dr. Takács Antal (Futar.hu Logisztikai Kft.) kérdése a zónás és a kilométer alapú ármeghatározás kezeléséről érdeklődött. Ezeket az árképzési módokat szintén lehetőségük lesz megadni a szolgáltatóknak az XML struktúrában. Tahy Éva (Magyar Posta Zrt.) hozzászólásában jelezte, a települési szintű adatszolgáltatás tekintetében számukra könnyebbséget jelentene, ha az összhangban lenne a KSH felé történő adatszolgáltatással.

Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója zárszavában jelezte, hogy az NMHH postafelügyeleti szakterülete segíteni fogja a postai szolgáltatókat az adatszolgáltatás folyamata során. A beérkező kérdésekre a hatóság munkatársai minél hamarabb igyekeznek majd szakszerű választ adni.

A postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól szóló NMHH-rendelet szerint az új rendszerben a hálózati és ár adatok benyújtása első alkalommal 2017. szeptember 30. és 2017. október 15. között kötelező a postai szolgáltatók számára.