A Médiatanács 1362/2017. (XII. 19.) számú döntése

A REZSI2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított RTV Szekszárd Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2017. december 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 630/2016. (VI. 14.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (REZSI2016) kedvezményezetté nyilvánított RTV Szekszárd Kft. MA-REZSI2016-26/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelemnek helyt ad és a késedelemre tekintettel 20% mértékű kötbér állapít meg.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy jelen döntés keltétől számított 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és felhívja az Alapot a szükséges intézkedés megtételére.