A Médiatanács 175/2018. (II. 27.) számú döntése

A Rádió Zala Egyszemélyes Kft. (Helikon Rádió Egerszeg) Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2018. február 27.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. Zalaegerszeg 95,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát kereskedelmi jelleggel – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2023. június 7-ig megújítja.