CS/3857-15/2018. számú határozat építési engedély megadásáról – Sárkeszi–Nádasdladány, optikai hálózat

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 7.

Építtető: Magyar Telekom Nyrt. Képviseli: PanTáv Kft.