A Médiatanács 265/2018. (III. 27.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. június 1.- december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 27.

A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltató KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2017. év június 1. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 42.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.