A Médiatanács 728/2018. (VII. 17.) számú döntése

A Médiatanács által a Veszprém 95,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű hasznosítására 2018. március 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes FM 4 Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (FM 4 Rádió Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 17.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2018. március 28-án közzétett pályázati felhívással a Veszprém 95,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárásban 644/2018. (VI. 26.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az FM 4 Rádió Kft., és a PJ/12169‑6/2018. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az FM 4 Rádió Kft.-vel a Veszprém 95,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és egyúttal az FM 4 Rádió Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás).