A Médiatanács 1016/2018. (IX. 11.) számú döntése

A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2018. szeptember 11.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2016. december 16-án közzétett, a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a dtm Media Hungary Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított dtm Media Hungary Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Nagykanizsa 95,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.