A Médiatanács 1127/2018. (X. 11.) számú döntése

A Rádió 1-hálózat 2018. július 16–22. közötti működésének vizsgálata [LIFE ESSENCE Kft. által üzemeltetett 105,7 Rádió 1 (Tihany 105,7 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 11.

A Médiatanács megállapítja, hogy a LIFE ESSENCE Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 105,7 Rádió 1 (Tihany 105,7 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi adón 2018. július 16–22. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 25.000,-Ft összegű bírsággal sújtja.