A Médiatanács 1129/2018. (X. 11.) számú döntése

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. kérelme az „Ulti Liga” elnevezésű műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] – eljárás megszüntetése

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 11.

A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által az „Ulti Liga” elnevezésű műsorszám DVD lemezen mellékelt epizódjának előzetes korhatár-besorolása iránt benyújtott kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást megszünteti.