A Médiatanács 1182/2018. (X. 30.) számú döntése

A PTV STUDIÓ Kft. (2013 Pomáz, Petőfi S. u. 66.) médiaszolgáltató kérelme Pomáz TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 30.

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a PTV STUDIÓ Kft. (2013 Pomáz, Petőfi S. u. 66.) médiaszolgáltató Pomáz TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal az Mttv. 44. § (9) bekezdése alapján a határozathozatal napjától mentesíti a Médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.