A Médiatanács 1205/2018. (XI. 6.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 6.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójából azalábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:

iktatószám:
MA-EMBERJUDIT
2018-…/2018.
a pályázó neve
a filmalkotás tervezett címe
35
Nagy Kft.
Webzsaru
40
Badschool Kft.
A négylábú ápoló
50
Bódvavölgyi Stúdió Egyesület
„Ahonnan elindultam…”
Lékó István
51
KárpátPress Bt.
Társadalom négy fal között

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójában a keretösszeget 434.000 Ft-tal a harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszeg terhére megemelve, a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-
EMBERJUDIT
2018-…/2018.
a
kedvezményezett
neve
a filmalkotás
tervezett címe
önálló/
sorozat
(epizód)
a rendező neve
az első bemutatást
vállaló média-
szolgáltató
a megítélt
támogatás (Ft)
36
CINEMA-FILM
Kft.
"Fától Fáig"
Galambfalvától
Galambfalváig,
a bölcsőtől
a koporsóig
önálló
Xantus Gábor
Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit
Zrt.
8 470 000
37
Médiacentrum
Debrecen Kft.
Az utolsó hazatérés
önálló
Vojkó Ferenc
Echo Hungária TV
Zrt.
5 600 000
38
FILMTEAM-UP!
Kft.
A befogadottak
önálló
Tősér Ádám
HírTV Zrt.
9 925 000
41
Visual Factory
Kft.
25 év szolgálat
önálló
Pesty László
Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit
Zrt.
7 492 500
42
Kisköves Kft.
Józsefváros
legendája
önálló
Kriskó László
Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit
Zrt.
9 975 000
43
Becsengetünk
Produkció Kft.
Traumáinkon
innen és túl
önálló
Skrabski
Fruzsina
HírTV Zrt.
8 998 500
44
PHOENIX M.I.T.
Cseberből vederbe
önálló
Neagu Adrian
Echo Hungária TV
Zrt.
6 440 000
46
DEKOPLUS Kft.
"Szárnyalás..."
sorozat
(2)
Szabó Gábor
Echo Hungária TV
Zrt.
7 000 000
48
SHANNON
IRODA Bt.
A komáromi hős
önálló
Simon Judit
Echo Hungária TV
Zrt.
7 000 000
53
"NÓTÁRIUS
2000" Kft.
A Kádár-korszak és
a terrorizmus
önálló
Jamrik
Levente
Echo Hungária TV
Zrt.
9 240 000
56
B & L Line Kft.
Mahler Budapesten
önálló
Káel Csaba
Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit
Zrt.
9 450 000
58
ZOOM
Management
Produkció Kft.
George Pal
sorozat
(2)
Pap Zsolt
Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit
Zrt.
9 975 000
60
Zemplén
Televízió
Közhasznú
Nonprofit Kft.
A Wettstein-napló
önálló
Mezősi-Nagy
Mariann,
Mezősi Tamás
Duna Médiaszol-
gáltató Nonprofit
Zrt.
9 000 000
13 db
a megítélt támogatás összesen:
108.566.000 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-
EMBERJUDIT
2018-…/2018.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
önálló/
sorozat
(epizód)
a rendező neve
az első bemutatást
vállaló médiaszolgáltató
39
Freerun Media Kft.
Az etikus hecker -
Bencsáth Boldizsár
önálló
Vikárius-Horváth
Szilvia
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
45
Crossborder Film Kft.
"Lebuktam"
önálló
Hevér Zoltán
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
47
DOKUMENT-ART
KFT.
Kreatív képmás
önálló
Szalay Péter
Echo Hungária TV Zrt.
49
TV COM Kft.
Az Unitárius
Egyház 450
esztendeje
önálló
Pintér András
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
52
TITÁNIA-MASTER
PRO Kft.
Akiért a harang
szól... Palócföldön
önálló
Bohák György
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
54
COLLOC Productions
Kft.
Fortuna vendégei
önálló
Kálmán Mátyás
HírTV Zrt.
55
Geo-Ökofilm Kft.
A cigány
felemelkedés
iskolája
önálló
Dala István
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
57
SOLVE ART Kft.
Lyukasfilm
önálló
Klacsán Gábor
Echo Hungária TV Zrt.
59
ÉSZAKI TÁMPONT
EGYESÜLET
Down and Up
önálló
Chilton Flóra
Echo Hungária TV Zrt.
61
OMEGA-KREATÍV
Bt.
A magyar
gasztronómia
Puskása
önálló
Szederkényi Olga
Echo Hungária TV Zrt.
62
PI Kulturális Kreatív
Kft.
Maradjunk még!
önálló
Bartha Máté
Echo Hungária TV Zrt.
63
Kinofabrik Kft.
Horthy minisztere
voltam
önálló
Seres Tamás
HírTV Zrt.
64
STRATCOMM Kft.
Életet adók
önálló
Ecsedy Márton
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás második fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
  • a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. fejezete 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  • a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 25-ei ajánlása