A Médiatanács 1231/2018. (XI. 13.) számú döntése

A NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződések és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

 1. melléklet: támogatási szerződés médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező kedvezményezett részére
 2. melléklet: támogatási szerződés médiaszolgáltatási jogosultsággal nem rendelkező kedvezményezett esetében
 3. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében
 4. melléklet: de minimis nyilatkozat
 5. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez
  5.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén
  5.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén
 6. melléklet: beszámoló űrlap
 7. melléklet: tételösszesítő
 8. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei