A Médiatanács 1233/2018. (XI. 13.) számú döntése

A DARGAYATTILA2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

 1. melléklet: támogatási szerződés
 2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez
  2.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén
  2.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén
 3. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való megfelelésről
 4. melléklet: beszámoló űrlap
 5. melléklet: költségösszesítő
 6. melléklet: tételösszesítő
 7. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei