A Médiatanács 1235/2018. (XI. 13.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Cserebogarak” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-18/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2018. december 30-ára, a beszámolási határidő 2019. február 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. július 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.