A Médiatanács 1290/2018. (XI. 27.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című, MA-EMBERJUDIT2016-86/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2019. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2019. november 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. február 29-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.