A Médiatanács 1291/2018. (XI. 27.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Crocobee Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Crocobee Kft. „Kollerné bátorsága” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-34/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (21 perc 20 másodperc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.