A Médiatanács 1292/2018. (XI. 27.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Civil Művek Közművelődési Egyesület költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Civil Művek Közművelődési Egyesület „A Mandák-Ház Asszonya – Lelkész a Nyolckerben” című, MA-EMBERJUDIT2017-38/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát.