A Médiatanács 1293/2018. (XI. 27.) számú döntése

A CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 27.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának vissza nem térítendő vissza nem térítendő támogatására meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban beérkezett szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

CSERÉSMIKLÓS2018
Pelyach Gergely
Péczely Dóra
Törőcsik Zsolt

A Médiatanács a CSERÉSMIKLÓS2018pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Pelyach Gergelyt választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. november 29-étől 2019. június 15-éig tart.

2.
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

3.
ACSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült műsorszám véleményezéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.