A Médiatanács 1309/2018. (XI. 27.) számú döntése

A Detrand Kft. kérelme a „25 DOLLÁR” című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] – kérelem visszautasítása

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 27.

A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Detrand Kft. által a „25 DOLLÁR” című műsorszám előzetes korhatári kategóriába történő sorolása iránt benyújtott kérelmét visszautasítja, továbbá intézkedik a megfizetett 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj visszautalásáról.