A Médiatanács 1319/2018. (XII. 4.) számú döntése

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. bejelentése a Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében

Hatósági döntés dátuma: 2018. december 4.

A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. kiválással történő szétválását, és a SZEGRÓPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlását az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben.