A Médiatanács 1357/2018. (XII. 11.) számú döntése

A XV. Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 22-28. közötti időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2018. december 11.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az XV. Média Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásban az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés 2018. október 22-28. közötti időszakban, kilenc alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon belül terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát.