A Médiatanács 80/2019. (I. 22.) számú döntése

A DARGAYATTILA2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 22.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2018pályázati eljárásban beérkezett szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

 
DARGAYATTILA2018
tagok
Kerek Béla
Madarász István
Varsányi Ferenc

A Médiatanács a DARGAYATTILA2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Kerek Bélát választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2019. január 22-étől 2019. április 15-éig tart.

2.
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

3.
A DARGAYATTILA2018pályázati eljárásban valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült filmalkotás megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.