A Médiatanács 128/2019. (II. 5.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. „Acid” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-25/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. augusztus 6-ára, a beszámolási határidő 2019. szeptember 20-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. március 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.