A Médiatanács 328/2019. (III. 19.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start Kft. „Bela” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-11/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a beszámolási határidő 2019. május 6-ára történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.