A Médiatanács 383/2019. (III. 26.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. június 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 26.

A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület médiaszolgáltató Rádió Sun állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év december 3. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 13.248,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.