A Médiatanács 452/2019. (IV. 9.) számú döntése

A Kamaraerdő Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 9.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint a Kamaraerdő Alapítvány kérelmét az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítja.