Az NMHH Hivatalának BJ/1730-2/2018. számú határozata adatváltozás tudomásul vételéről (New Digital Media Kft., Total Dance TV)

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a New Digital Media Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Total Dance TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a vezető tisztségviselő és a társaság képviseletére jogosult személy, a médiaszolgáltatás megkezdésének időpontja, a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség kezdőnapja) bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató 2018. január 16-án és 2018. január 19-én érkeztetett beadványai alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.