A Médiatanács 528/2019. (IV. 30.) számú döntése

A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. február 4-10. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 30.

A Médiatanács megállapítja, hogy a KUN-MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a KARCAG FM állandó megnevezésű adóján a 2019. február 4-10. közötti időszakban megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.