Az NMHH Hivatalának BJ/16125-2/2018. számú határozata adatmódosulás tudomásul vételéről (Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft., Újpesti Közösségi Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2018. június 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (1045 Budapest, Erzsébet u. 8.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Újpesti Közösségi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában bekövetkezett módosulásokat (médiaszolgáltató székhelye; vezető tisztségviselő neve és lakcíme; a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme; a hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és lakcíme; a médiaszolgáltatás állandó megnevezése; képújság szolgáltatás műsorideje) – a Médiaszolgáltató 2018. június 14-én érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.