A Médiatanács 546/2019. (V. 7.) számú döntése

A ”VIACOM” Kft. (AKTÍV RÁDIÓ) Szolnok 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2019. május 7.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a ”VIACOM” Kft. Szolnok 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. szeptember 5-ig megújítja.