Az NMHH Hivatalának BJ/17953-2/2018. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Trial Média Kft., Balaton Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 9.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Trial Média Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka György u. 11-13.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Balaton Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában bekövetkezett módosulásokat (terjesztéssel érintett települések neve; a bejelentett előfizetők összesített száma; a műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve) – a Médiaszolgáltató 2018. július 5-én érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.