Hirdetmény Farkas János egyéni vállalkozó médiaszolgáltató Városi Adások lineáris médiaszolgáltatásának nyilvántartásból való törléséről

Közzétéve: 2019. június 3.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) (a továbbiakban: Hivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton közli Farkas János egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval, hogy határozatával a hatósági nyilvántartásból hivatalból törölte a Városi Adások állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását.

A határozat ügyiratszáma: BJ/15527-1/2019.

A közzététel napja: 2019. június 3.

Farkas János egyéni vállalkozó utolsó ismert székhelye: 5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 13.

A határozat kézbesítésének megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, tekintettel arra, hogy Farkas János egyéni vállalkozása 2012. szeptember 24-i hatállyal megszűnt.

A Hivatal tájékoztatja Farkas János egyéni vállalkozót, hogy a hivatkozott határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – a Hivatalnál (Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály - 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) átveheti.

A Hivatal az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.