A Médiatanács 614/2019. (V. 28.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. május 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. „Lilly csodálatos világa! A hős városi hajós” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-10/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. november 15-ére, a beszámolási határidő 2019. december 31-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. május 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.