A Médiatanács 747/2019. (VI. 18.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. június 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. „Otthon” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-11/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. december 15-ére, a beszámolási határidő 2020. január 14-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. június 30-ára történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.