A Médiatanács 836/2019. (VII. 9.) számú döntése

A KMUSZ2019 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 9.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi vissza nem térítendő támogatására vonatkozó KMUSZ2019 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

KMUSZ2019
Fenyősi Zoltán
dr. Lupkovics Gábor
Tóth Péter
Vas Imre

A Médiatanács a KMUSZ2019 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Fenyősi Zoltánt választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2019. július 11-étől 2020. január 15-éig tart.

2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.