A Médiatanács 912/2019. (VII. 23.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Daazo Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Daazo Kft. „Tesók” című, MA-MACSÁSSYGYULA2017-10/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, valamint hozzájárul a beszámolási határidő 2019. augusztus 30-ára történő módosításához.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti Filmirodát.