A Médiatanács 1038/2019. (IX. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 3.

A Médiatanács az M-Lite Kft. médiaszolgáltató 96,3 Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.