A Médiatanács 1047/2019. (IX. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 3.

A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület médiaszolgáltató Rádió Sun állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 6. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 15.898,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.