A Médiatanács 1160/2019. (IX. 24.) számú döntése

A TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 24.

A Médiatanács az 1078/2019. (IX. 3.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § (6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján hozott – a 967/2013. (VI. 5.) számú határozatával módosított – 1326/2011. (X. 5.) számú határozattal JBE médiaszolgáltatóként azonosított TV2 Média Csoport Zrt. országos kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására irányuló eljárás megindítását a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben mellőzi.